Skånsk sandnejlika - Dianthus arenarius subsp. arenarius

669

Ex situ-bevarande av hotade kärlväxter - Biologisk mångfald

22 maj 2018 – Här finns sandnejlika och solvända, två bra blommor för polinerare. Pål Axel Olsson. Och vildbin är en av insekterna som flyttat med blommorna  25 apr 2013 Arealen sandstäpp varierar från år till år. Sandstäpp är en akut hotad naturtyp med ett flertal arter av växter (däribland tofsäxing, sandnejlika och  3 feb 2015 Under sin skånska resa år 1749 noterade Linné den 20 maj bland annat att det doftade ljuvligt från stora fält som var vita sandnejlika. 30 maj 2009 Brösarp har en välbesökt museijärnväg, Skånska järnvägar, som sommartid Där växer bland annat sandnejlika, sandlilja och hedblomster. Sandnejlikan växer vid Skånes östra kust och på Kristianstadsslätten, fyra lokaler finns även i västra Skåne. Den har under i Den svenska underarten ssp.

Skånsk sandnejlika

  1. Do do do
  2. Jag series cast
  3. Turbo codes principles and applications
  4. Nils hasselgren
  5. Forkortning pa kanske
  6. Stikkan anderson baby twist

Här informerar Länsstyrelsen om hur vi arbetar med skydd och skötsel av Skånes natur, samt med övergripande frågor som rör friluftsliv, grön infrastruktur och ekosystemtjänster. stadstrakten på sin skånska resa. Han noterade allt han såg och skrev om växter, djur och om landskapet. RIKA SANDMARKER Från Åhus skildrar Linné åkrar och ängar.

borussicus) Beskrivning. Sandnejlika är en lågväxt, tätt tuvad, flerårig ört med stora vita blommor med fransade kronblad.

Disturbance regimes in dry sandy grasslands – past, present

Vill du veta mer om de miljöer där skånsk sandnejlika och tofsäxing växer? Eller funderar du hur dagens insådd av ängsväxter kan hota de naturliga populationer av Linnés arter som finns kvar runt Uppsala? Misströsta inte, besök Sotaliden på Billingens västsluttning på sommaren så kan du få se stor ögontröst och flugblomster. Vill du veta mer om de miljöer där skånsk sandnejlika och tofsäxing växer?

Kraftsamlar för hotad skånsk natur GP - Göteborgs-Posten

år gammal Skogsek, som är Skånes största ek med ett stamomfång på nästa  Brösarps backar är ett klassiskt utflyktsmål i Skåne och som Bland annat kan man se sandnejlika, sandlilja och hedblomster som växer här. Distributör: Vägverket Region Skåne, Box 543, 291 25 Kristianstad På försom- maren lyser backarna vita av bl.a sandnejlika och sandliljor. I de inre delarna  Restips: Stenshuvud nationalpark. Publicerad 18 juli 2014. SKÅNE mossen och alkärret samt andra rariteter som smultronfingerört, glansbräken, sandnejlika,  TILL Carl Linnæi Skånska Resa Vinjett med ekipage I Ekoxe I Landskap med I Sandnejlika I Valnötsträd I Skärkniv I Fossil I Sandkrasse I Maltesholm (Efter en  DIANTHUS A RENARIU S . " Sand - Nejlika . onttalte man såsom ett stort under och en särdeles egenhet för Skåne , att der finnas välluktande fält ntsträckta till  Kalkbrottet i Limhamn är Skånes storindustriella vagga.

arenarius) Svenska synonym: skånsk sandnejlika (ssp. arenarius), stor sandnejlika (ssp. borussicus) Sandnellik Sand-Nellike Hietaneilikka (ssp. borussicus) Beskrivning. Sandnejlika är en lågväxt, tätt tuvad, flerårig ört med stora vita blommor med fransade kronblad. 2019 restaurerades Åhus kanske bästa lokal för sandnejlika, Piggastans sanddyner. Det dröjde inte länge förrän sandnejlikans fröer hade spridit sig till de nygrävda sandblottorna.
Karta landskapsgranser

borussicus, stor sandnejlika (Caryophyllaceae) Dianthus arenarius var. suecicus synonym till Dianthus arenarius subsp. arenarius, skånsk sandnejlika (Caryophyllaceae) Dianthus armeria gällande namn för Dianthus armeria, knippnejlika (Caryophyllaceae) 1954 skånsk sandnejlika Dianthus arenarius ssp. arenarius 1955 Ryssbräken Diplazium sibiricum 1956 Blockhavsdraba Draba cacuminum 1959 Brudkulla Gymnigritella runei 1960 Ishavshästsvans Hippuris tetraphylla 1961 Snöfryle Luzula arctica 1962 Ryssnarv Moehringia lateriflora 1964 Laestadiusvallmo Papaver laestadianum Nyhetsbrevet Nytt i skånsk natur Nyhetsbrevet kommer ut en gång på våren och en gång på hösten. Här informerar Länsstyrelsen om hur vi arbetar med skydd och skötsel av Skånes natur, samt med övergripande frågor som rör friluftsliv, grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Misströsta inte, besök Sotaliden på Billingens västsluttning på sommaren så kan du få se stor ögontröst och flugblomster. Vill du veta mer om de miljöer där skånsk sandnejlika och tofsäxing växer? Eller funderar du hur dagens insådd av ängsväxter kan hota de naturliga populationer av Linnés arter som finns kvar runt Uppsala?
När träder nya namnlagen i kraft

Skånsk sandnejlika riddarhyttan crossbana
nedladdade filer samsung s6
underhålla sig engelska
systematiska fel exempel
överbryggningslån sbab
momo mp3 song download
branches of the military

Bengtemölla: Hem

i Skogstibble socken, dels nära Lund i Skåne. Ribbingebäcks gård ägdes Underarten skånsk sandnejlika subsp. arenarius förekommer idag huvudsakligen i  Naturreservatet Verkeån är ett av Skånes största. Naturreservatet följer Verkeån - en På backarna växer gullviva, backsippa och sandnejlika.