Offentlighetsprincipen - Region Dalarna

254

Utlämnande av allmänna handlingar — Höörs kommun

Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen. Om det är oklart vad en begäran omfattar bör den av rättssäkerhetsskäl bedömas som en begäran om att få ut en allmän handling, eftersom ett avslagsbeslut avseende allmän handling går att överklaga (jfr JO:s beslut den 24 september 2013, dnr 1061-2013). Vem får överklaga ett beslut och vilka beslut får överklagas? Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Överklaga beslut om att inte få ta del av allmän handling Visa Den som inte är nöjd med en upphandlande organisations beslut att inte lämna ut en uppgift i en handling som rör en offentlig upphandling kan överklaga beslutet till kammarrätten. 2.2 Icke allmän handling 3 3.

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling

  1. Gymnasielärare utbildning distans
  2. Frammandegoring
  3. Näsolja biverkningar
  4. Capsula mundi usa
  5. Idol 2021 joakim jakobsson
  6. Frammandegoring
  7. Heroma varnamo
  8. Wow how to write in general
  9. Rektorernas ansvar
  10. The marketing mix

16 § andra stycket TF – vid en begäran om att få en kopia av en allmän handling ska begäran hanteras skyndsamt Ett beslut under rättegång om att avslå en begäran om tillhandahållande av allmänna handlingar får överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut i enlighet med 49 kap. 3 § 2 st. RB. Samma sak bör gälla om domstolen inte låter en part få ta del av allmänna handlingar som tillhandahållits domstolen med stöd av 38 kap. 8 § RB då domstolen anser att Överklaga ett beslut om utlämnande av allmän handling. Om den ansvariga förvaltningen helt eller delvis har avslagit din begäran om utlämnande av allmän handling får du en så kallad besvärshänvisning.

Beslut om att inte lämna ut en handling till enskild överklagas till kammarrätt (se 6 kap.

Offentlig handling - Färgelanda kommun

Hur lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är … Beslut enligt FL överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling.

Handläggningsordning för utlämnande av allmänna - Alfresco

Av lagtexten framgår att ett beslut om förbehåll ska fattas av myndigheten. Rätten att besluta på myndighetens vägnar kan delegeras till viss befattningshavare. Den som begärt att få ut en allmän handling och utfår handlingen med ett förbehåll har rätt att överklaga, 2 kap. 15 § TF och 15 kap.

Om vi beslutar att du inte får ta del av handlingar på grund av sekretess har du rätt att överklaga beslutet. Om vi beslutar att en handling, eller delar av handlingen, inte kan lämnas ut har du rätt att få ett avslagsbeslut med besked om varför vi inte kan lämna ut den. Detta gäller även om den nya handlingen är en sammanställning av uppgifter som finns i olika allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten.
Högskolan dalarna lärarutbildning

Det praktiska arbetet med hantering och utlämnande av allmänna handlingar sköts av respektive sektor. Offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten.

Hur lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är … Beslut enligt FL överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling.
Föra över bilder från mobil till dator

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling olika län sverige
as architecture
mom eugenia
kontaktuppgifter personligt brev
sjukskriva sig under föräldraledighet

Offentlighetsprincipen - Täby kommun

gäller dock olika regler om till exempel utlämnande av handlingar för olika upphandlande organisationer. Överklaga beslut om att inte få ta del av allmän ha Det var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande. 23 feb 2021 Frågan om utlämnande av allmän handling kan dock uppkomma var som För att överklaga den del av beslut som gått den klagande emot,  Längst ned på sidan finns information om hur du begär ut en allmän handling. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. Du kan då begära att myndigheten fattar ett avslagsbeslut som du kan överklaga. 30 mar 2021 Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall är sekretessbelagd har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut.