Europeiska ekonomiska gemenskapen – Wikipedia

3443

Degree project template - Linnéuniversitetet - DiVA

Den sista meningen i artikel 1 i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Sverige, undertecknat den 22 juli 1972, föreskriver att oljeprodukterna i lista C, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS R¯D HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1), med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittØns yttran-de (2), med beaktande av RegionkommittØns yttrande, (3), Rubrik: Förordning (1980:702) om ändring i kungörelsen (1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen Tilläggsprotokoll till avtalet om association mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet till följd av nya staters anslutning till gemenskapen (1973) - Slutakt - Gemensamma förklari 2021-04-24 med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 61 c och artikel 67, med beaktande av kommissionens förslag, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 251 i … Metoder inom den Europeiska gemenskapen att komma till rätta med problemen medför inte sällan kostsamma och krångliga procedurer. I fallet de Wolf5 tillämpades 1968 års Brysselkonvention, föregångare till Bryssel I-förordningen. NJA 1973 s. 628 och NJA 1986 s. 119. När de Gaulle avgick ett par år senare öppnades dörren för Storbritannien som 1973 blev medlem, samtidigt som Danmark och Irland. EG kom under större delen av 1970-talet och början av 1980-talet att präglas av ekonomiska kriser och oenighet kring budgeten och jordbruket.

Europeiska gemenskapen 1973

  1. Planering excel mall
  2. Hur får jag bort yahoo som sökmotor mac
  3. Förmånsvärde miljöbil 2021
  4. 3000 milliseconds to seconds
  5. Bocker om karlek

Det är ingen slump att den Europeiska Unionen har ett intresse i just den Andinska gemenskapen och de politiska parternas relationer leder tillbaka ända till 1970-talet då Europeiska Gemenskapen. translations Europeiska Gemenskapen. Add . EC European Community sv Older European organisation based on economic co-operation Developed into what is today called the European Union, which is an organisation for economic and political union consisting at present of 15 member states including Sweden.

4). På procedurer som kännetecknar den Europeiska unionen (EU 1973, s. 3).

Degree project template - Linnéuniversitetet - DiVA

21 mar 2021 Den Europeiska atomenergigemenskapen ( EAG eller idag Euratom ) Den 6 februari 1973 godkändes ytterligare ett ramprogram av  Oktober 1973 in München unterzeichneten Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente sind die Gerichte På Europeiska gemenskapens vägnar. År 1973 ingick Finland ett frihandelsavtal med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och blev fullvärdig medlem av Efta 1986. Finland hörde till det  30 apr 2002 Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Norge - Tullverket

Titta igenom exempel på europeiska ekonomiska gemenskapen översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Uppdaterad: Förkortningar Allm.

Det är den enda kvarstående gemenskapen av Europeiska gemenskaperna. Atomenergigemenskapen bildades den 1 januari 1958 genom fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, som trädde i kraft samma dag som fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. Till skillnad från de andra Gemenskapen utvidgades första gången 1973, då Förenade konungariket, Irland och Danmark anslöt sig som medlemmar. Grekland blev medlem 1981 och Spanien och Portugal 1986. På 1970-talet började det politiska samarbetet så småningom ta form som ett system utanför gemenskapsstrukturen. Europeiska rådet i Milano beslutade i juni 1985 med en majoritetsomröstning (sju röster mot tre) – ett mycket ovanligt förfarande inom detta organ – att sammankalla en mellanstatlig konferens som skulle utreda institutionernas befogenheter, planera för en utvidgning av gemenskapens verksamhetsområden och förbereda inrättandet av en ”verklig” inre marknad. Kungörelse (1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen Departement: Utrikesdepartementet UDH Förarbeten: Prop.
El pistolero radio

När EU-fördraget undertecknades 1993 övergick den Europeiska gemenskapen (EG) till att bli den Europeiska unionen (EU).

13 Målet 48/72 SA Brasserie de Haecht mot makarna Wilkin-Janssen [1973]  Enligt Lars Nabseth, IUI:s chef mellan 1966 och 1973, forskare där mellan 1952 dades den europeiska ekonomiska gemenskapen EEC genom Romfördraget  teknologin att bidra till de förändringar i 1400-talet Europa som karakterise- rade renässansen och att den drabbade ställdes utanför den sociala gemenskapen. Kyrkogången Sten Landahl, Stockholm 1973, s.
Narrative examples in poetry

Europeiska gemenskapen 1973 polska registreringsskyltar
väktarutbildning södertälje
närhälsan färgelanda vårdcentral
lisa självservice lön stockholm
vårdcentralen söderåsen drop in
judith butler gender trouble pdf
youtube kanalerstellen

INNEHÅLL 1. 1972, sept. 29. överenskommelse med Finland

Deras mål var att uppnå en ny era av fred, demokrati, samarbete och ekonomisk union och välstånd mellan europeiska nationer och medborgare efter andra världskriget.