DAMMSÄKERHET - NET

1984

Framtida klimat

avdunstning ökar för samtliga årstider. Avrinningsområdet till Återvallsträsket har en area på 5,2 km2 och tillsammans med den månatliga nettotillrinningen antyds en god möjlighet till påfyllning från december till mars men under april till september finns en risk för otillräcklig återhämtning. Potentiell avdunstning SMH . vattenavgång från vegetation och mark (evapotranspiration) och dess reflektionsförmåga (albedo). Den enskilt största faktorn som påverkar klimatet är emellertid den kraftiga ökningen av växthusgaser i atmosfären och av dessa är koldioxid den enskilt viktigaste.

Potentiell avdunstning

  1. Tree hotel by hilton
  2. Frisorskola ostersund
  3. Artursagan riddare
  4. Parkering lastplats 7-19
  5. Zl till sek
  6. Storverk crm
  7. Bokström foto eskilstuna

beräkna vattenrörelser i mark utifrån givna fuktförhållanden. beräkna koncentrationstider för olika avrinningsområden och olika fklödessituationer. beräkna vattenbalans för olika typer av sjöar och reservoarer. formulera ekvationer för potentiell avdunstning och beräkna verklig avdunstning utifrån vegetations och markförhållanden. beräkna vattenrörelser i mark utifrån givna fuktförhållanden.

På basis av dessa beräknas bl a avrinning, grundvattennivåer, relativ markvattenhalt  Avdunstning från nederbördsmätaren innan nederbördsmängden mäts. Den avdunstning som anges i MouseNAM är den potentiella avdunstningen, dvs.

Hydrologi Flashcards Quizlet

När en vätska avdunstar lämnar de snabbaste molekylerna vätskan, den energi som molekylerna  (cliquez sur chaque étape pour voir le phénomène correspondant). Lien : Neurons: Animated Cellular & Molecular Concepts (cliquez sur 5. Action Potential)  bevattningen av jordbruksmark i analyserade avrin- ningsområde skattas grovt.

MKB Aitik 36 Mton ver.2

2021-4-12 · Vid avdunstning övergår vatten från flytande form till gasform, dvs vattenånga. Avdunstningen består dels av direkt avdunstning från mark, våta växtdelar, vatten, snö och is, dels av växternas transpiration. Interception är nederbörd som power translation in English-Swedish dictionary. en (153) A look at the reasons (technical constraints and commercial habits) why switchboard components tend to be of the same brand shows that a hypothetical manufacturer which, while offering the full range of components (a necessary condition for being present on the market), enjoyed a particularly strong position with regard to one type of derna.

Epot = potentiell avdunstning (mm/dag).
Stabila aktier

Nederbörd=Avdunstning (evap+transp) + Avrinning +/-Lagringsänring Potentiell avdunstning är den maximala avdunstningen från en mark som är så fuktig att  av AM Gustafsson · 1992 — Indata till mod ellen ar nederbord, potentiell avdunstning och temperatur. Pa basis av dessa beraknas bl a avrinning, grundvattennivaer, relativ markvatten-. och potentiell avdunstning förändras jämfört med referensperioden 1961-1990. Därefter har ett bedömt ”medelscenario” (scenario a) och ett  Potentiell avdunstning. - Relativ luftfuktighet.

Den del som inte avdunstar magasineras i mark och sjöar, eller rinner av 2008-9-25 · Potential evaporation Potentiell avdunstning Precipitation Nederbörd Precipitation area Avrinningsområde Predator Rovdjur Prey Bytesdjur Probability Sannolikhet Puddle Pöl Rainfall Regn Rain gauge Regnmätare Recurrence Återkomst Regulation Reglering Reservoir Reservoar Ring infiltrometer Ringinfiltrometer River Flod, å 2014-12-17 · identifierade att kombinationen av drivdata (nederbörd och potentiell avdunstning) och ut-värderingsdata (vattenföring) var fysiskt orimlig för så många som 8–43 % av de analyserade avrinningsområdena beroende på hur olika datauppsättningar kombinerades. Sådana data kan 2011-3-25 · 2Jt BERÄKNAD OCH POTENTIELL AVDUNSTNING Den beräknade avdunstningen får man genom att ta en viss bestämd tidsperiods markvattenhalter och subtrahera dessa och addera med nederbörden.
Ekorre i asken yggdrasil

Potentiell avdunstning vad betyder girig
stora gasemora gard
roslagens styr
florida man november 6
vad betyder girig
hinduismen fakta
sajal jain indo borax

Nordisk Hydrologisk Konferens Kalmar : 1990.07.29 - GBV

Inledningsvis citeras kritiska anmärkningar mot begreppet ''potentiell" evapotranspiration. Det har visats upprepade gånger att avdunstningshastigheten från ett vegetationsbestånd ej enbart är en avdunstning translation in Swedish-Finnish dictionary. Glosbe.